Szanowni czytelnicy,
Minął rok 2019, czternasty rok działalności Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Pragniemy przedstawić niektóre z naszych działań, zwłaszcza tych dotyczących porządkowania dokumentów naszych przodków, czyli Archiwum Ormian Polskich.
Uporządkowano m.in. zespół „Archiwum Jakubowiczów”; prowadzono inwentaryzację zbiorów fotografii, m.in. zewidencjonowano i opisano prawie 200 fotografii związanych z osobą ks. Kazimierza Roszki. Wszystkie opracowane zbiory dostępne są w ogólnopolskim serwisie www.szukajwarchiwach.pl, prowadzonym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.
Zindeksowane zostały trzy księgi małżeństw z parafii: w Czerniowcach z lat 1837–1932, w Horodence z lat 1784–1874 i w Tyśmienicy z lat 1785–1926, a także szematyzmy duchowieństwa ormiańskokatolickiego 1914–1941 (trzecia ostatnia część), które udostępniamy w wyszukiwarce ksiąg metrykalnych w  Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian.
Przetłumaczono z języka polskich Ormian (język ormiański z wpływami tureckiego, polskiego i innych języków) kolejną część umów przedślubnych ze Stanisławowa z przełomu XVII i XVIII w. Kolejna część tłumaczenia, wykonanego w zeszłym roku została skonsultowana pod względem armenistycznym przez prof. Andrzeja Pisowicza.
Kontynuowano inwentaryzację zabytkowych sprzętów, szat liturgicznych i obrazów przechowywanych w kościele w Gliwicach.
Poddano konserwacji „Status Animarum Parochialis Ecclesiae Horodecensis Armenorum” (1761–1785), czyli spis parafian ormiańskokatolickiej parafii w Horodence, jeden z najstarszych istniejących spisów tego rodzaju pochodzących z terenu Galicji.
Kontynuowaliśmy inwentaryzację kolejnej części księgozbioru Biblioteki Stanisławowskiej z lat 1801–1945. Porządkowane były archiwa rodzinne i dary przekazywane do Archiwum. Dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zrealizowano część prac przygotowawczych do planowanej na rok 2021 wystawy plenerowej.
Strona wortalu internetowego www.ormianie.pl zyskała nowy wizerunek. Na stronie www.wiki.ormianie.pl zamieszczamy systematycznie nowe biogramy polskich Ormian, także opracowywane i weryfikowane przez historyków.
Strona www.skarbnica.ormianie.pl wzbogacona została o nowe okna, a strona www.dziedzictwo.ormianie.pl, która jest stale wzbogacana o nowe informacje, w roku 2020 zaprezentuje się odbiorcom w nowej szacie graficznej, dostosowanej do obecnych wymogów technicznych.
Mamy za sobą kilka bardzo ważnych wydarzeń – w lutym, w Archikatedrze warszawskiej staraniem naszej Fundacji odsłonięto tablicę poświęconą  abpowi Józefowi T. Teodorowiczowi w 100. rocznicę wygłoszenia przez niego kazania sejmowego. Pod koniec  uroczystej mszy św. tablicę poświęcił Kazimierz kardynał Nycz, zwierzchnik wiernych obrządków wschodnich.
W maju nasz doroczny „Dzień Ormiański” z ogromnym powodzeniem połączyliśmy z udziałem w akcji Noc Muzeów, prezentując nasze zbiory ponad 400 gościom.
Ważnym wydarzeniem było przyznanie, na XXVIII Targach Książki Historycznej, wyróżnienia KLIO w kategorii edytorskiej, dla wydanej niedawno książki/albumu  “Ormiańska Polska” .
Prezentowane działania zrealizowano dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Przedstawiliśmy tylko wybrane działania naszego zespołu w minionym roku, więcej szczegółów w  sprawozdaniu Fundacji, które jest dostępne: Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2019 roku

Zespół Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Wirtualny Świat Polskich Ormian