Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku przesłał Fundacji egzemplarz niezwykle interesującej pozycji wydanej w naukowej serii wydawniczej Uniwersytetu.
To “Mój pamiętnik” – Bogusława Ilgner. W tekście “Od Redakcji” dowiadujemy się, iż jest to przekaz wspomnień i losów autorki, wywodzącej się z kresowego ziemiaństwa o ormiańskim pochodzeniu. Bogusława Ilgner z domu Łobaczewska z rodziny Axentowiczów – z wykształcenia kompozytorka, pianistka, pedagog – po elitarnej lwowskiej szkole Sacré-Coeur, studiowała w lwowskim Konserwatorium Muzycznym.
Z pamiętnika poznajemy lata szczęścia i ciężkich lat powojennej tragicznej rzeczywistości PRL-u. Zmagania z otaczającą rzeczywistością, niedostatkiem, pracą zawodową i staraniami o najbliższą rodzinę. Książka powstała z materiałów dostarczonych przez młodszego syna Bogusławy, Artura Ilgnera, który przekazał zgromadzone liczne rodzinne pamiątki – autorom opracowania: Annie Janickiej i Jarosławowi Rawskiemu.
Poza oczywistymi walorami dokumentacyjnymi tej pozycji, czytelnik otrzymuje do ręki niezwykle ciekawy przekaz losów przedstawicielki świata, który minął, jednak wielu czytelnikom jest bliski – związki z dawnymi Kresami, losami inteligencji w powojennej trudnej rzeczywistości Polski.
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich składa podziękowania za przekazanie egzemplarza do naszego Archiwum.

red.

Wirtualny Świat Polskich Ormian