MajoMówią Wieki_okładkawy numer magazynu historycznego Mówią Wieki poświęcony został Ormianom w Rzeczypospolitej.
Jednym z autorów zamieszczonych artykułów jest Jakub Kopczyński, redaktor naczelny wydawanego przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich kwartalnika “Awedis”.spis tresci-2

Redakcja magazynu, z powodu wyjątkowej sytuacji w jakiej aktualnie wszyscy się znajdujemy – proponuje: e-wersję dostępną na ekiosk.pl i nexto.pl
– wysyłkę egzemplarzy na terenie całej Polski, kontakt: prenumeratamw@gmail.com

Wirtualny Świat Polskich Ormian