Jak co miesiąc, w trzecią niedzielę, 17 lutego o godz. 18.00 odprawiona zostanie przez ks. Artura Awdaliana msza św. w kaplicy Res Sacra Miser na Krakowskim Przedmieściu 62 w Warszawie.

Wirtualny Świat Polskich Ormian