U W A G A !

Jesteśmy zmuszeni zamieścić sprostowanie do informacji o miejscu sprawowania ormiańskokatolickiej
Mszy św. w Laskach – 7 kwietnia o godz. 14:00
będzie to w starej, zabytkowej kaplicy Sióstr Franciszkanek na terenie klasztornym,
nie, jak wcześniej podaliśmy, w kościele Matki Bożej Anielskiej.

Wirtualny Świat Polskich Ormian