Najbliższa niedziela, 11 lipca, to u Ormian święto Przemienienia Pańskiego zwane Wardawar: Տօն Պատառակերպութեան Տ.Մ. – Վարդավառ. Msza św. w obrządku ormiańskim o godz. 9.00 w kościele na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5. Więcej na: www.ordynariat.ormianie.pl

Wirtualny Świat Polskich Ormian