Zapraszam na niedzielną Mszę św. w obrządku ormiańskim
27 lutego, godz. 9.00
w kościele na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.
Mszaliki są do pobrania na www.ordynariat.ormianie.pl

Zapraszam także do udziału on-line poprzez:
– strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
– fanpage parafii, pod adresem:http:www.facebook.com/Lasbielanski/

* * *

27 II to dzień liturgicznego wspomnienia św. Grzegorza z Nareku,
patrona Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej z siedzibą w Warszawie.
Mamy więc święto patronalne, związane z odpustem.

* * *

To także tzw. Niedziela Dobrego Życia – Bun Barakednan (Բուն Բարեկենդան),
liczona jako pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.
Ormiańskokatolicki Wielki Post zaczyna się także obrzędem posypania głów popiołem,
który formalnie przypada w poniedziałek po tej niedzieli, pierwszy „dzień o chlebie i wodzie”
(w Kościele rzymskokatolickim w środę 2 III),
jednak ze względów praktycznych dokonuje się go w Armenii
już w niedzielę po Mszy świętej, gdy w kościele jest więcej wiernych.
Także w najbliższą niedzielę będziemy mieli ten obrzęd, rozpoczynający Wielki Post.

* * *

Z serdecznymi życzeniami na cały Wielki Post,
by był to czas duchowego umocnienia w wierze i miłości
poprzez wykorzystanie tych środków, które proponuje Kościół
(modlitwa, rekolekcje, spowiedź, sakramenty, postanowienia)
i z pamięcią w modlitwie
Józef Naumowicz

więcej na stronie: http://www.ordynariat.ormianie.pl/

Wirtualny Świat Polskich Ormian