Najbliższa Msza św. omiańskokatolicka
w Warszawie – 2 grudnia (sobota), godz. 16.30
w kościele OO. Dominikanów ul. Freta
(rocznica śmierci ks. abpa J. Teodorowicza).
Bliższe informacje będą podane później.
* * *
Nie będzie naszej Mszy św. 19 listopada
– w tę niedziele nasza kaplica na
Łazienkowskiej jest niedostępna.
* * *
Zachęcam do wsparcia
naszych kleryków ormiańskich
poprzez wpłatę na konto
Parafii Świętej Trójcy w Gliwicach
PKO PB
90 1020 1026 0000 1102 0622 1909
z dopiskiem „klerycy” albo z dopiskiem intencji
„o zdrowie dla …”, „za śp. …”.
Klerycy będą się modlić za ofiarodawców
a także w poszczególnych intencjach. Bóg zapłać!
* * *
Z serdeczną pamięcią w modlitwie
ks. Józef Naumowicz

Wirtualny Świat Polskich Ormian