Nagrody Fundacji ANIV

Na podstawie umowy o współpracy między Fundacją ANIV i Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa, 29 września 2021 r. na posiedzeniu Rady Naukowej Wydziału, przyznano doroczną Nagrodę Fundacji ANIV na rzecz Rozwoju i Wspierania Studiów Armenistycznych za najlepszą końcową pracę kwalifikacyjną dotyczącą: historii Armenii, diaspory ormiańskiej, stosunków ormiańsko-rosyjskich. W tym roku laureatami byli absolwenci międzywydziałowego programu magisterskiego „Historia diaspor i procesów migracyjnych”.
Aleksiej Giennadijewicz Zabrodin, za pracę „Diaspora ormiańska Moskwy i Petersburga na przełomie XIX i XX wieku: doświadczenie analizy porównawczej

Anna Senikovna Matevosyan, za pracę „Polityka repatriacji Ormian do Republiki Armenii (1990–2020)”

Certyfikaty i nagrody wręczył zwycięzcom konkursu członek Rady Powierniczej ANIV Foundation A.G. Hovhannisyan.
Fundacji ANIV od 5 lat współpracuje z Wydziałem Historycznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, w tym czasie przyznano 4 nagrody, a jeden student otrzymał stypendium Fundacji ANIV.

Wirtualny Świat Polskich Ormian