Lehahayer_6Ukazał się kolejny 6. numer czasopisma poświęconego dziejom Ormian polskich – LEHAHAYER. Zawartość jak zwykle bardzo interesująca. Monika Agopsowicz podejmuje próbę rekonstrukcji spisu imiennego kamienieckich Ormian w końcu XVII wieku. Dorota Jarząbek-Wasyl pisze o obrotnych warszawskich Ormianach, z których prawdopodobnie Szymonowicz, stał się pierwowzorem postaci w komedii Bohomolca. Maksym Potapenko pisze o Ormianach z Mohylowa Podolskiego, a o. Marek Miławicki przytacza źródła do dziejów Kościoła ormiańskokatolickiego w Galicji ze zbiorów wiedeńskich. Bardzo ciekawy wykład Wahana Ohaniana, mechitarysty z Wenecji o zakonniku, intelektualiście – Ghewondianie Aliszanie, XIX wiecznym poecie i historyku z Armenii. Tomasz Krzyżowski omawia korespondencję abpa Józefa Teodorowicza z prymasem Polski kardynałem Augustem Hlondem. Romana Obrocka opracowała listy z łagru Issaka Antoniego Donigiewicza. W glosach, recenzjach i informacjach, m.in.: Krzysztof Stopka powraca do losów Ewangeliarza ze Skewry, Andrzej Pisowicz wywodzi pochodzenie nazwiska Penderecki. Andrzej Zięba pisze o znalezisku z Jass, którym może być obraz T. Axentowicza Chrzest Armenii zamówiony przez ks. Bogdanowicza do kościoła w Suczawie. Również autorstwa Andrzeja Zięby jest relacja z inauguracji prac Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce.

red.

Wirtualny Świat Polskich Ormian