Spis powszechny już się rozpoczął i potrwa do 30 września, apelujemy do społeczności pochodzenia ormiańskiego aby zaznaczyła swoją obecność przez podanie pochodzenia i wyznania. Więcej informacji na temat Spisu dostępnych jest na specjalnie utworzonej stronie internetowej: https://spis.gov.pl/.
Z apelem o udział w Narodowym Spisie Powszechnym wystąpił również Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Centrum Edukacyjno-Kulturowe “Nairi”, na Facebooku zachęca do udziału w spisie i zadeklarowania swoich ormiańskich korzeni, podając kilka wskazówek ułatwiających odpowiedzi na spisowe pytania – https://www.facebook.com/events/3108455316107276/

Wirtualny Świat Polskich Ormian