Jak co tydzień, w sobotę i niedzielę, ekspozycję
SKARBNICA POLSKICH ORMIAN,
odwiedziło sporo warszawiaków i turystów.
Wystawa prawie zawsze budzi duże zaskoczenie, podziw i uznanie za ciekawe pokazanie mało, lub wcale nieznanego, wycinka polskiej historii. Zwiedzający, w swoich wpisach do Księgi Pamiątkowej, dziękują za powstanie tej ekspozycji, bo dzięki niej dowiadują się o udziale Ormian w historii Polski, który trwa od wielu wieków.

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian