odkrycie w księdze metrykalnejKolejne archiwalia uratowane w ramach najnowszej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych”! Ruszamy więc z podsumowaniami.
A na pierwszy ogień… odkrycie w Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich!

– taki wpis pojawił się na stronie Archiwów Państwowych
https://www.facebook.com/ArchiwaPanstwowe/?locale=pl_PL

W archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich poddano pełnej konserwacji najstarsze ormiańskie księgi metrykalne pochodzące z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie: księgę chrztów z lat 1703-1783 i księgę zgonów z lat 1715-1829 – poddano je dezynfekcji i pełnej konserwacji. W trakcie prac konserwatorskich dokonano niecodziennego odkrycia!, w skórzanych oprawach ksiąg znaleziono 54 karty pochodzące z XVIII wieku. Znalezisko zostało wydobyte z okładek, rozdzielone i oczyszczone.
Przeprowadzone zabiegi pozwalają więc nie tylko na bezpieczne badania nad zawartością ksiąg, ale i nad tymi nieznanymi dotąd rękopisami, które mogą okazać się cennym materiałem dla historyków. Dzięki konserwacji proces destrukcji najstarszych ormiańskich ksiąg metrykalnych znajdujących się w Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich został zatrzymany. Księgi zostały zabezpieczone i można z nich bezpieczne korzystać bez narażania materiału na zniszczenia i zdrowia na działanie mikroorganizmów.
Jedną z zakonserwowanych ksiąg można oglądać na stałej ekspozycji w siedzibie Fundacji (Warszawa, ul. Świętojerska 12).
Jak mówi konserwatorka Hanna Machaj – ważnym etapem prac konserwatorskich było oddzielenie okładek zawierających cenne rękopiśmienne karty od skóry oprawy oraz pełna konserwacja tych kart. Powierzchnia okładek oraz skóra były pokryte grubą warstwą zanieczyszczeń. Ze względu na duże osłabienie i kruchość papierowego podłoża rękopisów oraz jego podatność na uszkodzenia mechaniczne, rozdzielanie i oczyszczanie rękopisów było bardzo utrudnione. Karty sukcesywnie oczyszczaliśmy z warstw pleśni, kurzu i innych zabrudzeń, numerowaliśmy ołówkiem i oddzielaliśmy pojedynczo od pozostałych.
Przeprowadzone zabiegi pozwalają na bezpieczne badania nad tymi nieznanymi dotąd rękopisami, które mogą okazać się cennym materiałem dla historyków. Przypuszczamy, że znajduje się wśród nich kilka kart glosariusza kipczacko-ormiańskiego, którego inna część została już wcześniej odkryta w innej księdze ze zbiorów Archiwum i opracowana.

Opracowanie spuścizny
Ponadto w ramach prac opracowano, zewidencjonowano i opakowano spuściznę Leona Ter-Oganjana – ważnego działacza ormiańskiej społeczności w Warszawie. Spis jednostek można znaleźć już w serwisie Szukaj w Archiwach,  udostępniane są również na stronie internetowej Fundacji, w Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian.

Wirtualny Świat Polskich Ormian