W ramach Rodzinnego Pikniku Spisowego organizowanego przez
Urząd Statystyczny w Warszawie,
niedziela 18 lipca,
dedykowana została mniejszościom narodowym i etnicznym.

Trudno aby zabrakło nas – Ormian, będziemy w jednym z przygotowanych na tę okazję namiotów. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska, będziemy zaopatrzeni w najnowszy numer Awedisu, ulotki, zakładki, a poza tym miło będzie się spotkać. Wszyscy, którzy jeszcze nie mieli czasu aby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mieli niepowtarzalną okazję aby to uczynić w specjalnie przygotowanym miejscu.

Piknik już za nami, poniżej notatka z wczorajszego dnia.
Chętnych do dokonania spisu, przez cały czas trwania Pikniku nie brakowało, w specjalnie przygotowanym namiocie było 6 stanowisk, gdzie przeszkolone osoby, sprawnie obsługiwały kolejnych chętnych (fot. 1), Wśród prezentowanych mniejszości była reprezentacja mniejszości ormiańskiej (fot. 2), Było sporo atrakcji, zwłaszcza dla dzieci, stanowisko do rysowania i zabaw pod okiem opiekunów, gra terenowa, ogromnym powodzeniem cieszyły się bańki mydlane i darmowa wata cukrowa. Były też występy muzyczne i spotkania z przedstawicielami reprezentowanych na Rodzinnym Pikniku Spisowym mniejszości narodowych (fot. 3).


Skwer T. Kahla, 18 lipca w godzinach 12:00 – 18:00

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian