Noc_Muzeow_2021Pomysł, aby w ramach Nocy Muzeów zaprosić mieszkańców i turystów warszawskich na spacer historycznymi śladami Ormian po Starej Warszawie, okazał się trafiony w 100%. Nadspodziewanie dużo osób, bo ponad 200, odwiedziło nasze stoisko przed lokalem Fundacji przy ulicy Świętojerskiej. Przewodnicy warszawscy oprowadzali zainteresowanych, którzy do ostatniej chwili zgłaszali się na zapowiedziane przez nas Ormiańskie przechadzki po Starej Warszawie. Uczestnicy, bardzo zadowoleni ze spaceru, z ilości otrzymanych wiadomości i ciekawostek, przyznawali, że ten prawie nieznany temat, niezwykle ich zainteresował, wiele osób deklarowało odwiedzenie naszej tworzącej się ekspozycji muzealnej. Ekipa Fundacji obdarowywała gości przygotowanymi mapkami, ulotkami, publikacjami, zakładkami z ormiańskim alfabetem, na których Aharon Samvelyan – Ormianin, kleryk seminarium duchownego w Warszawie, wpisywał imiona uczestników ormiańskimi literami. Aharon Samvelyan, na prośbę uczestników spaceru odśpiewał jedną z pieśni liturgii ormiańskiej, co spotkało się z ogromnym uznaniem słuchaczy.

Noc Muzeów, jak przystało na tę nazwę zakończyliśmy po północy, zmęczeni, ale zadowoleni i szczęśliwi
z udanej akcji dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warszawę.

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian