Księgozbiór Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wzbogacił się o nową pozycję ofiarowaną nam przez autora – Piotra Derdeja. Jest to 16. tom “Kościół Cerkiew Synagoga” z niezwykle ciekawej serii “Dwudziestolecie międzywojenne”. W bogato ilustrowanej książce, poznajemy najciekawsze postaci, istotne i ważne zdarzenia, dotyczące tematyki w historii tego okresu.
Kolekcja “Dwudziestolecie międzywojenne” to seria 39 książek o czasach, które przeminęły, a które dzięki autorowi przywracane są pamięci. Czytelnik ma możliwość poznania najważniejszych aspektów życia tamtych czasów – widzimy jak Polacy pracowali i odpoczywali, co ich interesowało, po tematy poważniejsze jak: polityka, rozwój nauki i przemysłu oraz stosunek do mniejszości narodowych.

Książkę wydało Wydawnictwo Edipresse Polska.

Wirtualny Świat Polskich Ormian