Ostatnio ukazała się kolejna pozycja w tym, bardzo interesującym, cyklu wydawniczym Ośrodka Badań Nad Kulturą Ormian Polskich, tym razem są to wspomnienia znakomitego orientalisty, profesora Andrzeja Pisowicza – “Armeno-iranica”. Wydawnictwo ukazało się staraniem edytorskim Księgarni Akademickiej w Krakowie. Autor powszechnie znany w środowisku, zarówno badaczy spraw ormiańskich, jak i społeczności ormiańskiej w Polsce. Zasługi autora w rozwoju m.in. armenologii w Polsce są ogromne. Biografia uczonego – któremu zawdzięczamy wiele nie tylko w zakresie wiedzy o języku i kulturze ormiańskiej, ale też w upowszechnianiu tej kultury w Polsce, jest niezwykle interesująca. Z kart książki dowiadujemy się o iranistycznych doświadczaniach prof. Pisowicza, ale poznajemy inne jeszcze, poza orientalistycznymi, epizody jego życia.

Książka jest do nabycia w sklepie stacjonarnym i internetowym wydawnictwa Księgarnia Akademicka email: publishing@akademicka.pl; https://akademicka.pl

Wirtualny Świat Polskich Ormian