Ormianie w literaturze polskiej. Szkice, to najnowsza publikacja prof. Grzegorza Pełczyńskiego. Ukazała się w Księgarni Akademickiej: “W dziełach zaliczanych do literatury polskiej niekiedy pojawiają się Ormianie i ich sprawy. Wydaje się, że takich utworów nie ma zbyt wiele i że tematyka ormiańska nieczęsto jest w nich szerzej poruszana. Od połowy XIX wieku ich liczba wzrosła na tyle, iż trudno przejść obok nich obojętnie. Studia im poświęcone ujawniają mnóstwo zaskakujących zagadnień związanych z tą tematyką dotyczących nie tylko literatury”. W książce znaleźć można rozdziały: Ormiańskość Słowackiego, Jeden król, wielu kupców, Abgar-Sołtan o Ormianach, Kabzanie Vincenza, Pamiętniki Ormian polskich, O Ormianach bukowińskich i nie tylko w listach Anny Danilewicz, Ceghaspanutjun w beletrystyce polskiej, Grisza Aszwajanc i inni Ormianie w trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego, Działalność wydawnicza Leona Ter-Oganjana, Stanisława Fleszarowa-Muskat – wątki ormiańskie, Polskie podróże do Armenii, Ormiańska miłość.
Jest to 7 tom z serii wydawniczej Biblioteka „Lehahayer”.
Grzegorz Pełczyński jest profesorem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania nad mniejszościami narodowymi, kinem PRL, wspólnotami ewangelikalnymi oraz literaturą kresową. mag

Wirtualny Świat Polskich Ormian