Genealogia Hadziewiczów
Wśród wielu rodów ormiańskich, które kilkaset lat temu zamieszkały na ziemiach polskich, są i takie, których genealogie, ze względu na szlachectwo protoplasty, znalazły swoje miejsce w herbarzach. Dzieła te bywają jednak często niedokładne, a czasami nawet różnią się między sobą przedstawionymi danymi. Dotyczy to także genealogii ormiańskiego rodu Hadziewiczów, którego przedstawiciel o imieniu Mikołaj (Milkon, Melchior), kupiec lwowski i, wójt gminy ormiańskiej w Zamościu, dostawca dworu i agent dyplomatyczny, otrzymał w 1654 r. nobilitację i herb Wieniawa.

Na przykład żona Mikołaja – Rozalia z nieznanych przyczyn nazywana jest Ściborówną, gdy tymczasem była córką zamojskiego kupca Kirkora o przydomku Apurcipur, i stąd znana była jako Rozalia (Róża) Kirkorowiczówna. Z herbarzowymi wywodami jego potomków i koligacjami rodzinnymi bywa już różnie.

Do tego rodu należał jeden z bohaterów naszego kalendarza w 2017 roku, znany malarz Rafał Hadziewicz. Cały artykuł wraz z linkami do trzech drzew genealogicznych Hadziewiczów w Skarbnicy wiedzy polskich Ormian
Ciekawy wywód genealogiczny jego autorka – Hanna Kopczyńska-Kłos, kończy następującym zdaniem: Każda hipoteza wymaga dowodu, a każda biała plama dalszych poszukiwań, dlatego prace nad genealogią ormiańskiego rodu/rodów Hadziewiczów trwają nadal, a drzewa będą uzupełnione, jeżeli uda się tylko ustalić lub potwierdzić nowe fakty.

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian