W Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian opublikowaliśmy kolejną porcję fotografii: Rodzina Manugiewiczów od Anieli z Agopsowiczów i Samuela. Kuty, ul. Ormiańska 7. Ze zbiorów i w opisie Teresy Znamierowskiej.
http://www.archiwum.ormianie.pl/archiwuma.php?ida=52

Kuty, chór z kościoła ormiańskokatolickiego, 1941. Tereska (w białej czapeczce), późniejsza Znamierowska stoi przed mamą Heleną Teodorowiczową. Dyrygentka – Katarzyna Manugiewiczówna, późniejsza Hoeckowa


Kuty, 23 kwietnia 1935. Ślub Heleny z Manugiewiczów i Wacława Teodorowicza – rodziców Teresy Znamierowskiej. Na kocu siedzą: Stanisław Manugiewicz, za nim: Katarzyna Manugiewiczówna i Adam Drohomirecki. Siedzą na krzesłach, od lewej: Tadeusz Szumiński(brat- Marii,matki pana młodego), Aniela Manugiewicz (matka panny młodej), Nowożeńcy, Maria Drohomirecka (matka pana młodego), Józefa Szumińska (żona Tadeusza).

Biogramy powiązane:

RO


http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Teresa_Znamierowska_(1937-2022)
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Helena_Teodorowicz
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Wac%C5%82aw_Teodorowicz
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Aniela_Manugiewicz
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Samuel_Manugiewicz_(1887-1937)
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Katarzyna_Hoeck
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Stanis%C5%82aw_Manugiewicz
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Anna_Przybylska
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Grzegorz_Agopsowicz
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Halina_Kura
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Maria_Chrzanowska

Wirtualny Świat Polskich Ormian