Drodzy Czytelnicy!
Przyzwyczailiśmy się już niestety, że na pierwszej stronie „Awedisu” z niepokojem patrzymy w kierunku pogranicza armeńsko-azerbejdżańskiego. Tym razem dzieje się tak za sprawą bezlitosnej blokady tzw. korytarza laczyńskiego, która nieuchronnie prowadzi do klęski humanitarnej w Arcachu. W tym numerze przedstawiamy działania, jakie Ormianie w Polsce podjęli w celu zwiększenia nacisku społeczności międzynarodowej na rząd w Baku, by zaczął on przestrzegać zawartego po wojnie 44-dniowej porozumienia, gwarantującego swobodny przepływ osób i towarów pomiędzy Armenią a Republiką Górskiego Karabachu.
W tym dramatycznym kontekście oraz w obliczu zbliżającego się Dnia Pamięci o Ludobójstwie Ormian polecamy Państwa szczególnej uwadze artykuł „Prawda zawsze wyjdzie na jaw” (s. 3), dotykający kluczowych dla Ormian kwestii trwania śladów i pamięci.
Zapraszamy również na dwie niezwykłe opowieści o świecie przodków. Pierwsza to wywiad z goszczącym niedawno w Polsce Claude’m Mutafianem, wybitnym badaczem dziejów i kultury Ormian, w którym wątki osobiste przeplatają się z wielką historią narodu i państwa ormiańskiego. Druga to wspomnienia zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Nappa, które przenoszą nas do przedwojennych Kut.
Jak zwykle na naszych łamach staraliśmy się również zaprezentować bogactwo życia społeczności ormiańskiej w Polsce. A znów było o czym pisać!
Na zakończenie przyjmijcie, Drodzy Czytelnicy, gorące życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Oby stały się one czasem ożywczego spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem.

https://awedis.ormianie.pl/?idw=524

54_Awedis

Redakcja

Wirtualny Świat Polskich Ormian