Alexander Arzoumanian,

nowy ambasador Republiki Armenii w Polsce,
26 października 2023 roku
złożył wizytę i listy uwierzytelniające
prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie.

Wirtualny Świat Polskich Ormian