Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne opublikowało kolejny, nowy numer swego biuletynu.

Tym razem został on poświęcony w całości dorobkowi poetyckiemu i pamiętnikarskiemu, artysty malarza – kolorysty, rysownika z ormiańskiej rodziny Łukasiewiczów – Tadeuszowi Łukasiewiczowi “Tigranowi”.

Jak we wstępie pisze Anna Olszańska, Tadeusz Łukasiewicz był synem przedwojennego polskiego dyplomaty, urodzony w Pradze, osierocony przez ojca, który zginął w sowieckim więzieniu, wraz z matką spędził 5 lat w łagrze. W latach sześćdziesiątych ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

Niezwykle wrażliwy, skromny i pracowity, swoje doznania i przeżycia odnotowuje na kartach dziennika, który prowadzi przez prawie całe życie. Prócz sztuk plastycznych oddaje się pisaniu poezji, jak zastrzegł, nie życzy sobie wprowadzanie żadnych korekt – pragnie zachować swoje przemyślenia w autentycznej formie.

Wirtualny Świat Polskich Ormian