Ukazał się kolejny, 9. numer czasopisma Lehahayer pod redakcją Andrzeja A. Zięby.
Marcin Łukasz Majewski otwiera numer artykułem poświęconym metrykom parafii ormiańskiej w Zamościu. O rękopiśmiennym śpiewniku benedyktynki ormiańskiej, Antoniny Grzegorzowiczówny z 1757 roku, pisze Andrzej A. Zięba. Wśród zamieszczonych artykułów, znajdziemy poświęcony Pannom benedyktynkom obrządku łacińskiego i ormiańskiego, ich wzajemnym relacjom i koegzystencji, do czasów ekspatriacji ze Lwowa w nowe granice Polski – autorstwa Urszuli Ososko.
Tomasz Krzyżowski badał starodruki z kolekcji abpa Józefa Teodorowicza oraz w drugim materiale zajął się tematem planów utworzenia unii kościelnej słowiańsko-ormiańskokatolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX wieku. Ewa Siemieniec-Gołaś zgłębiała dorobek naukowy profesora Edwarda Tryjarskiego pod kątem jego badań języka ormiańsko-kipczackiego. Nie są to oczywiście wszystkie materiały, które zawarto w tym interesującym piśmie.

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian