Otrzymaliśmy w darze październikowy BIULETYN IPN poświęcony klerowi w najnowszej historii Polski. Hasło przewodnie 10. numeru to: TACY SĄ KSIĘŻA.
Obok artykułu poświęconego postaci metropolity lwowskiego abpa Józefa Bilczewskiego, autorstwa dr. Grzegorza Chajko, dr Tomasz Krzyżowski przypomniał postać ostatniego ormiańskiego arcybiskupa Józefa Teodorowicza w artykule – “Kresowy głos sumienia, Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938)”. Autor we wstępie pisze: Arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego walczył w parlamencie wiedeńskim o odrodzenie Polski, a potem zabiegał o korzystny kształt jej granic. Nieokiełznany temperament polityczny łączył z troską o ubogich i z głębokim życiem duchowym.
Więcej o zawartości tej publikacji:  Biuletyn IPN

Wirtualny Świat Polskich Ormian