Msza św. w Warszawie

16.02.2020 r. godz. 14:00
Archikatedra św. Jana Chrzciciela

Drodzy czytelnicy, na 2022 rok przygotowaliśmy kalendarz prezentujący wybrane eksponaty z naszych zbiorów, równocześnie pokazujące różne dziedziny naszej działalności.   W ubiegłym roku minęło 15 lat działalności Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich,...

Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598-1638 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Krzysztofa Stopki

Ukazał się 2 tom serii "Pomniki dziejowe Ormian polskich" pt. Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598-1638 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Krzysztofa Stopki. Redaktorem naukowym tomu jest Andrzej A. Zięba. Do publikacji dołączona jest cyfrowa wersja...

Pomoc dla Armenii

APEL O POMOC W Armenii coraz więcej uchodźców - ofiar konfliktu w Górskim Karabachu oraz Syrii. Zbliżająca się zima może być dla nich czasem katastrofy humanitarnej. Caritas Armenia prowadzi trzy ośrodki dla takich...

Ormiańskie pochówki na warszawskich Powązkach

Chcemy przypomnieć Państwu, że w naszym Archiwum Polskich Ormian znajduje się specjalne okno Cmentarz_Powązki w którym mamy możliwość odnalezienia miejsc pochówku Ormian na warszawskich Powązkach. Znajdziecie tam Państwo lokalizację na planie cmentarza, fotografię...

GALERIE ZDJĘĆ

NASZE PUBLIKACJE

O FUNDACJI

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich została powołana dekretem Ordynariusza Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego w Polsce, Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski 7 kwietnia 2006 roku. Obecnie funkcję ordynariusza i jednocześnie fundatora pełni JE ks. kard. Kazimierz Nycz. 

Myślą przewodnią Fundacji jest to, że Ormianie zawsze byli i są ważną częścią historii i kultury Polski.  

Przedmiotem zainteresowania Fundacji są armenika, mające związek z Ormianami polskimi: druki, rękopisy, fotografie, szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, obrazy, sprzęty i pamiątki. Armenika te konserwujemy, ewidencjonujemy, a ponadto digitalizujemy fotografie i dokumenty, identyfikujemy stare fotografie oraz gromadzimy, czyli przyjmujemy w depozyt, przyjmujemy jako dar.  

Fundacja rozwinęła szeroką działalność edukacyjną, badawczą, konserwatorską i popularyzatorską. Powodem powołania Fundacji była pilna potrzeba objęcia opieką zaniedbanych zbiorów pochodzących z obszaru dawnych dziewięciu parafii ormiańskokatolickich na Kresach oraz z rozproszonych archiwów rodzinnych.   

W celu udostępniania zbiorów stworzone zostało Wirtualne Archiwum Polskich Ormian (WAPO). Dzięki uprzejmości Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Fundacja korzysta ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i z www.szukajwarchiwach.gov.pl , gdzie zamieszczamy opracowane inwentarze i kopie cyfrowe materiałów archiwalnych. 

Najważniejsze efekty działalności Fundacji: 

1. Publikacje: Ormiańska Warszawa, Ormiańska Polska, Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz. Wybitny polski kapłan, kaznodzieja i mąż stanu (wraz z płytą z oryginalnymi nagraniami), Stepana Lisicjana Z przeszłości Armenii, Derenika Demircziana Wartanidzi tom I i II, Ormianie Polscy. Kultura i dziedzictwo (wspólnie z Biblioteką „Lehahayer”), Ormianie polscy w opisach i obrazach, Marcina Ł. Majewskiego Węgrzy, Szkoci i Ormianie, Zbigniewa Manugiewicza i Jerzego Tustanowskiego U podnóża Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem, tomy z serii “Pomniki dziejowe Ormian polskich”: Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564–1608 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu prof. Edwarda Tryjarskiego, Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598-1638 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Krzysztofa Stopki, mapa Ormianie na ziemiach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od wieku XVI do XVIII, 14 edycji kalendarzy. 

2. Czasopismo „Awedis”, ukazujące się od 2007 roku. 

3. Wystawy: „Wielki zapomniany. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz (1864-1938) – wybitny polski kapłan i mąż stanu”, „Z widokiem na Ararat. Losy Ormian w Polsce” (wspólnie z Domem Spotkań z Historią), „Noc Muzeów 2019”, „Kobiety z pastorałami” (wspólnie z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej). 

4. Konserwacja: szaty liturgiczne (Fundacja posiada w swoich zbiorach unikatową kolekcję szat); obrazy (benedyktynki); księgi rękopiśmienne i starodruki; stare fotografie. A także zabytki przy katedrze ormiańskiej we Lwowie: kaplica „Golgota” i kolumna św. Krzysztofa. 

5. Zachowanie dziedzictwa kulturowego: miejsca pamięci (tablica Teodorowicza); wirtualny cmentarz powązkowski z lokalizacją grobów warszawskich Ormian i ich potomków (Ormiańskie Stare Powązki); indeksacja pochówków Ormian polskich i rodzin spokrewnionych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie; drzewo genealogiczne polskich Ormian i ich potomków; indeksacja ormiańskich ksiąg metrykalnych z zasobu archiwum Fundacji oraz innych archiwów; chór amatorski ; ormiańska wikipedia www.Wiki.Ormianie.pl

6. Działalność naukowa w projekcie “Pomniki dziejowe Ormian polskich” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

7. Spotkania środowiskowe oraz udział w różnych inicjatywach kulturalnych i historycznych (np. Festiwal Kultury Kresowej, Ormianie wracają do Piotrkowa, doroczne obchody rocznicy Ludobójstwa Ormian).

 Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami w Polsce i na świecie.

 W nowej siedzibie Fundacji, przy ul. Świętojerskiej 12, powstaje pierwsza w Polsce ekspozycja muzealna poświęcona polskim Ormianom
„Thesaurus Armenorum. Skarbnica Ormian”. Jej otwarcie planowane jest do końca 2021 roku. 

Dotacje celowe przekazali nam od początku naszego istnienia, w ramach konkursów: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji i Nauki, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Fundacja Teresy Sahakian, Miasto Stołeczne Warszawa, Muzeum Historii Polski, Fundacja Calouste’a Gulbenkiana, Senat RP, Uniwersytet Jagielloński, Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Zamość. 

Otrzymujemy też darowizny od osób prywatnych. 

Za wszelkie wsparcie bardzo dziękujemy!

 Działalność Fundacji opiera się na pracy wolontariuszy; nie mamy pracowników.

Darowizny na cele statutowe można kierować na nr konta: 35 1600 1462 1890 8960 3000 0001 (BNP PARIBAS).
Strona www.dziedzictwo.ormianie.pl jest finansowana z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wirtualny Świat Polskich Ormian