Msza św. w Warszawie

16.02.2020 r. godz. 14:00
Archikatedra św. Jana Chrzciciela

Kalendarz Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 2021

Tegoroczny kalendarz Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich prezentuje unikatowy rękopis z roku 1937, znajdujący się w zasobach Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Jest to adres opracowany dla arcybiskupa Józefa T. Teodorowicza dla...

Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598-1638 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Krzysztofa Stopki

Ukazał się 2 tom serii "Pomniki dziejowe Ormian polskich" pt. Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598-1638 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Krzysztofa Stopki. Redaktorem naukowym tomu jest Andrzej A. Zięba. Do publikacji dołączona jest cyfrowa wersja...

Pomoc dla Armenii

APEL O POMOC W Armenii coraz więcej uchodźców - ofiar konfliktu w Górskim Karabachu oraz Syrii. Zbliżająca się zima może być dla nich czasem katastrofy humanitarnej. Caritas Armenia prowadzi trzy ośrodki dla takich...

Ormiańskie pochówki na warszawskich Powązkach

Chcemy przypomnieć Państwu, że w naszym Archiwum Polskich Ormian znajduje się specjalne okno Cmentarz_Powązki w którym mamy możliwość odnalezienia miejsc pochówku Ormian na warszawskich Powązkach. Znajdziecie tam Państwo lokalizację na planie cmentarza, fotografię...

Witamy na nowej stronie www.dziedzictwo.ormianie.pl

Szanowni Państwo! Po prawie 13 latach rozstajemy się ze starym wydaniem strony Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Zmiana ta podyktowana jest względami technicznymi. Od 14 lutego 2020 roku zapraszamy na nową z wyglądu stronę, która oczywiście działa pod...

GALERIE ZDJĘĆ

NASZE PUBLIKACJE

O FUNDACJI

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich została powołana dekretem Ordynariusza Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego w Polsce, Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski 7 kwietnia 2006 roku. Obecnie funkcję ordynariusza i jednocześnie fundatora pełni JE ks. kard. Kazimierz Nycz.

Myślą przewodnią Fundacji jest to, że Ormianie zawsze byli i są ważną częścią historii i kultury Polski.

Przedmiotem zainteresowania Fundacji są armenika, mające związek z Ormianami polskimi: druki, rękopisy, fotografie, szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, obrazy, sprzęty i pamiątki. Armenika te konserwujemy, katalogujemy, a ponadto digitalizujemy fotografie i dokumenty, identyfikujemy stare fotografie oraz gromadzimy, czyli przyjmujemy w depozyt, przyjmujemy jako dar oraz planujemy kupować.

Fundacja rozwinęła szeroką działalność edukacyjną, badawczą, konserwatorską i popularyzatorską. Powodem powołania Fundacji była pilna potrzeba objęcia opieką zaniedbanych zbiorów pochodzących z obszaru dawnych dziewięciu parafii ormiańskokatolickich na Kresach oraz z rozproszonych archiwów rodzinnych. Opieka polegała na: odkażeniu zbiorów, wykonaniu spisu z natury, wytypowaniu do konserwacji najcenniejszych obiektów, poddawaniu ich konserwacji i zabezpieczeniu. Następnym etapem prac było i jest opracowywanie zbiorów.Kolejny etap polegał i polega na digitalizowaniu wybranych obiektów – by stworzyć ich kopie oraz by móc je w łatwy sposób udostępniać wszystkim zainteresowanym. W celu udostępniania zbiorów stworzone zostało Wirtualne Archiwum Polskich Ormian (WAPO).

Podstawowe cele FKiDOP, to:

 • jak najszersze udostępnianie zasobów Archiwum Polskich Ormian (APO);
 • przyczynienie się do powstawania wartościowych prac naukowych, publikacji i wystaw, organizowania seminariów, konferencji i spotkań, które rozpowszechniają rzetelną wiedzę na temat historii i kultury polskich Ormian;
 • popularyzacja wiedzy o polskich Ormianach, w publikacjach własnych, wystawach. Opracowane materiały nt. polskich Ormian oraz artykuły i biogramy umieszczamy w: www.skarbnica.ormianie.pl i www.wiki.ormianie.pl
 • rozbudzenie zainteresowania historią ormiańskich rodzin. Ostatni z wymienionych celów realizujemy przez: ułatwianie zainteresowanym własnych badań genealogicznych: (udostępniamy zindeksowane i niezindeksowane księgi metrykalne i inne źródła, przygotowaliśmy i udostępniliśmy online poradnik, udzielamy indywidualnych porad, kojarzymy osoby z tych samych rodzin, tłumaczymy księgi metrykalne na język polski, udostępniamy podgląd opracowanych przez nas danych i drzew genealogicznych w programie online); prowadzenie badań genealogicznych (tworzymy i rozbudowujemy drzewa genealogiczne ormiańskich rodzin, korzystamy z genealogicznego programu komputerowego, osobom, na temat których zebraliśmy więcej danych, tworzymy biogramy na Wiki.Ormianie.pl).

Przedmiotem naszego zainteresowania są armenika, mające związek z Ormianami Polskimi:

 • druki
 • rękopisy
 • fotografie
 • szaty liturgiczne
 • naczynia liturgiczne
 • obrazy
 • sprzęty i pamiątki

Armenika mające związek z Ormianami Polskimi:

 • konserwujemy
 • katalogujemy
 • digitalizujemy fotografie i dokumenty
 • identyfikujemy stare fotografie
  gromadzimy:
  – przyjmujemy w depozyt
  – już zarządzamy ponad 2000 obiektów (druki, rękopisy, szaty i naczynia liturgiczne, obrazy)
  – kupujemy
  – przyjmujemy jako dar

Darowizny na cele statutowe można kierować na nr konta: 45 2130 0004 2001 0367 3696 0001 (Volkswagen Bank Direct)
Strona www.dziedzictwo.ormianie.pl jest finansowana z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wirtualny Świat Polskich Ormian