Msza św. w Warszawie ODWOŁANA

15.03.2020 r. godz. 11:00
Kaplica Matki Bożej
ul. Łazienkowska 14

Alleluja – Chrystus Zmartwychwstał

Wszystkim Czytelnikom życzymy spokojnych Świąt Wielkiej Nocy  

Witamy na nowej stronie www.dziedzictwo.ormianie.pl

Szanowni Państwo! Po prawie 13 latach rozstajemy się ze starym wydaniem strony Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Zmiana ta podyktowana jest względami technicznymi. Od 14 lutego 2020 roku zapraszamy na nową z wyglądu stronę, która oczywiście działa pod...

Kalendarz Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich na rok 2020

Podobnie jak w latach ubiegłych, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wydała swój kalendarz. Tegoroczny prezentuje wizerunki i biogramy 13 świętych i błogosławionych, czczonych w Kościołach ormiańskich - katolickim i apostolskim. W kalendarium, oprócz imion...

Uroczystość Epifanii w Warszawie

Drodzy parafianie Parafii Centralnej w Warszawie, zapraszam na uroczystość Epifanii (ormiańskie święto narodzenia i chrztu Jezusa) Msza św. 5 stycznia, godz. 11:00 w Kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej 14 połączona z błogosławieństwem wody świętym krzyżem, św....

Nagroda KLIO dla Ormiańskiej Polski

Na XXVIII Targach Książki Historycznej "Ormiańska Polska" została wyróżniona nagrodą KLIO w kategorii edytorskiej... Na Zamku Królewskim w Warszawie, 28 listopada 2019 r., odbyła się uroczystość otwarcia XXVIII Targów Książki Historycznej oraz wręczenia nagród KLIO....

3. Kongres Archiwów Społecznych przeszedł do historii

3. Kongres Archiwów Społecznych, organizowany przez ośrodek KARTA w Muzeum POLIN, przeszedł do historii. 12 października, obrady tradycyjnie otworzył prezes Ośrodka KARTA, Zbigniew Gluza, tym razem w towarzystwie Katarzyny Grocholi, która odczytała list od dyrektora...

O FUNDACJI

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich została powołana dekretem Ordynariusza Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego w Polsce, Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski 7 kwietnia 2006 roku. Obecnie funkcję ordynariusza i jednocześnie fundatora pełni JE ks. kard. Kazimierz Nycz.

Myślą przewodnią Fundacji jest to, że Ormianie zawsze byli i są ważną częścią historii i kultury Polski.

Przedmiotem zainteresowania Fundacji są armenika, mające związek z Ormianami polskimi: druki, rękopisy, fotografie, szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, obrazy, sprzęty i pamiątki. Armenika te konserwujemy, katalogujemy, a ponadto digitalizujemy fotografie i dokumenty, identyfikujemy stare fotografie oraz gromadzimy, czyli przyjmujemy w depozyt, przyjmujemy jako dar oraz planujemy kupować.

Fundacja rozwinęła szeroką działalność edukacyjną, badawczą, konserwatorską i popularyzatorską. Powodem powołania Fundacji była pilna potrzeba objęcia opieką zaniedbanych zbiorów pochodzących z obszaru dawnych dziewięciu parafii ormiańskokatolickich na Kresach oraz z rozproszonych archiwów rodzinnych. Opieka polegała na: odkażeniu zbiorów, wykonaniu spisu z natury, wytypowaniu do konserwacji najcenniejszych obiektów, poddawaniu ich konserwacji i zabezpieczeniu. Następnym etapem prac było i jest opracowywanie zbiorów.Kolejny etap polegał i polega na digitalizowaniu wybranych obiektów – by stworzyć ich kopie oraz by móc je w łatwy sposób udostępniać wszystkim zainteresowanym. W celu udostępniania zbiorów stworzone zostało Wirtualne Archiwum Polskich Ormian (WAPO).

Podstawowe cele FKiDOP, to:

 • jak najszersze udostępnianie zasobów Archiwum Polskich Ormian (APO);
 • przyczynienie się do powstawania wartościowych prac naukowych, publikacji i wystaw, organizowania seminariów, konferencji i spotkań, które rozpowszechniają rzetelną wiedzę na temat historii i kultury polskich Ormian;
 • popularyzacja wiedzy o polskich Ormianach, w publikacjach własnych, wystawach. Opracowane materiały nt. polskich Ormian oraz artykuły i biogramy umieszczamy w: www.skarbnica.ormianie.pl i www.wiki.ormianie.pl
 • rozbudzenie zainteresowania historią ormiańskich rodzin. Ostatni z wymienionych celów realizujemy przez: ułatwianie zainteresowanym własnych badań genealogicznych: (udostępniamy zindeksowane i niezindeksowane księgi metrykalne i inne źródła, przygotowaliśmy i udostępniliśmy online poradnik, udzielamy indywidualnych porad, kojarzymy osoby z tych samych rodzin, tłumaczymy księgi metrykalne na język polski, udostępniamy podgląd opracowanych przez nas danych i drzew genealogicznych w programie online); prowadzenie badań genealogicznych (tworzymy i rozbudowujemy drzewa genealogiczne ormiańskich rodzin, korzystamy z genealogicznego programu komputerowego, osobom, na temat których zebraliśmy więcej danych, tworzymy biogramy na Wiki.Ormianie.pl).

Przedmiotem naszego zainteresowania są armenika, mające związek z Ormianami Polskimi:

 • druki
 • rękopisy
 • fotografie
 • szaty liturgiczne
 • naczynia liturgiczne
 • obrazy
 • sprzęty i pamiątki

Armenika mające związek z Ormianami Polskimi:

 • konserwujemy
 • katalogujemy
 • digitalizujemy fotografie i dokumenty
 • identyfikujemy stare fotografie
  gromadzimy:
  – przyjmujemy w depozyt
  – już zarządzamy ponad 2000 obiektów (druki, rękopisy, szaty i naczynia liturgiczne, obrazy)
  – kupujemy
  – przyjmujemy jako dar

Darowizny na cele statutowe można kierować na nr konta: 45 2130 0004 2001 0367 3696 0001 (Volkswagen Bank Direct)
Strona www.dziedzictwo.ormianie.pl jest finansowana z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wirtualny Świat Polskich Ormian