Burzliwe dzieje niezwykłej “Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” inż. Janusza Witwickiego (1903–1946) omówione zostały 9 lutego 2024 r. przez dr. Łukasza Koniarka, kierownika Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu w ramach wykładów “Skarby 200-lecia”. Panorama przedstawia miasto przed rozbiorami, w 1772 roku. Janusz Witwicki był architektem, pracownikiem naukowym Politechniki Lwowskiej. Wraz z zespołem współpracowników od 1936 roku przez dziesięć lat budował model dawnego Lwowa. Dziś stanowi on własność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, eksponowany będzie w powstającym Muzeum Książąt Lubomirskich. Dr Koniarek jest też autorem artykułu na temat Panoramy w “Czasopiśmie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” zeszyt 26/27. mag

Wirtualny Świat Polskich Ormian