Msza Miłosierdzia Bożego

Ormiańska 2. Niedziela Wielkanocna
Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia
Msza święta w obrządku ormiańskim o godz. 9.00
(po niej chrzest) transmitowana online
z kościoła pokamedulskiego na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.
Transmisja poprzez stronę parafii www.lasbielanski.pl
i fanpage parafii: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszaliki pod adresem: www.ordynariat.ormianie.pl

(w bielańskim kościele może być do 20 osób, nagłośnienie i ekran są także na
zewnątrz. Uwaga: w kościele jest jeszcze dosyć chłodno)
* * *
Zapraszam także do udziału w nowej ormiańskiej inicjatywie
W polskich środowiskach ormiańskich powstała inicjatywa, by wesprzeć powstanie ormiańskiej kaplicy i ołtarza
w nawie bocznej kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, przygotowywane przez tamtejszego proboszcza
ks. prałata Cezarego Annusewicza.
Można tego dokonać poprzez wpłatę na konto parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku:
69 1540 1098 2001 5502 7892 0001, z dopiskiem “na kaplicę św. Kajetana“.
Więcej o darowiźnie: darowizna-na-odbudowe-kosciola

W tej kaplicy w ołtarzu znajdzie się cudowny wizerunek św. Kajetana z dawnej
lwowskiej archidiecezji ormiańskokatolickiej.
Obraz ten został uratowany w 1946 roku z ormiańskiego kościoła św. Kajetana w Tyśmienicy
(ok. 12 km od Stanisławowa, obecnie Iwanofrankiwsk na Ukrainie, ok. 150 km na południe od Lwowa), gdzie był czczony i słynął cudami.
Pamiętajmy, że kult św. Kajetana był popularny wśród Ormian, a imię Kajetan często nadawano dzieciom w ormiańskich rodzinach.
Kult ten do Polski przywieźli teatyni (Klerycy Regularni), którzy od 1665 r. powadzili we Lwowie Kolegium Ormiańskie
i wywarli istotny wpływ na rozwój Kościoła Ormiańskiego na tamtych terenach.

Wsparcie powstania kaplicy św. Kajetana ma być także wyrazem wdzięczności dla ks. prałata Cezarego Annusewicza,
proboszcza kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, który od dawna zabiega o ormiańskie wyposażenie tej kaplicy.
Ma być darem środowisk ormiańskich i kresowych z okazji jego rocznicy:
mija 25 lat jego posługi
parafianom, Ormianom i kresowiakom w tym gdańskim kościele i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego.
Co ważne, że przez te 25 lat ks. Cezary Annusewicz położył ogromne zasługi
dla zachowania i rozwoju tradycji ormiańskich i kresowych w Gdańsku.
Odbudowany przez niego kościół św. Piotra i Pawła stał się prawdziwym skarbcem ormiańskich pamiątek, pomników i kultu.
W nim znajduje się także cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej – Ormiańskiej,
uratowany po II wojnie światowej ze Stanisławowa.
Ks. Annusewicz umieścił ten obraz w pięknie przygotowanym ołtarzu głównym kościoła,
pielęgnuje także kult Matki Bożej, dzięki czemu, kościół ten w 2007 roku
stał się Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Wpłaty na budowę kaplicy i ołtarza św. Kajetana najlepiej dokonać do 9 maja br.,
gdyż wtedy w parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku planowane są uroczystości
– razem z dorocznym świętem, w 84. rocznicę koronacji Obrazu – z okazji wspomnianej rocznicy ks. Annusewicza.
Wtedy chcemy też prosić władze kościelne archidiecezji gdańskiej,
by ks. prałat Cezary Annusewicz, mimo, że osiągnął wiek emerytury kościelnej, pozostał nadal proboszczem
w swej parafii i by mógł służyć jak dotąd Ormianom i kresowiakom,
i przyczyniać się do rozwoju kultu Matki Bożej Łaskawej oraz św. Kajetana
w ich cudownych wizerunkach ze Stanisławowa i Tyśmienicy.

Spójrzmy jeszcze na obraz św. Kajetana.
Ten założyciel italskiego zakonu teatynów słynął z nabożeństwa do Dzieciątka Jezus.
Od młodości lubił modlić się w kaplicy Żłóbka Pana Jezusa w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie.
Gdy w 1516 r. odprawił w tej bazylice swoją pierwszą Mszę św., objawiła mu
się Matka Boża z Dzieciątkiem i złożyła mu swojego Syna na ręce.
Dlatego św. Kajetan jest na obrazach często przedstawiany z Dzieciątkiem na ręku (łatwo go przez to pomylić ze św. Józefem).
Tę wizję przedstawia także obraz z XVIII wieku, przez niemal trzy wieki
czczony w Tyśmienicy pod Stanisławowem, przybrany srebrną szatą,
a obecnie zachowany w kościele św. Piotra i Pawła Gdańsku, gdzie będzie czczony w specjalnej ormiańskiej kaplicy,
która będzie mogła powstać także dzięki naszemu wsparciu.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

Wirtualny Świat Polskich Ormian