Życzenia błogosławieństwa Bożego
na Niedzielę Palmową, na cały Wielki Tydzień
i na Wielkanoc – największe chrześcijańskie Święto,
by przeżycia tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa
przyniosły Wszystkim jak najwięcej światła, radości,
nadziei i duchowego odrodzenia.
*  *  *
Nie będzie naszej Mszy Św. w Warszawie 2 kwietnia o g. 11.00
(w tym dniu w Warszawie o 11.00 zaczyna się Marsz Papieski;
tworzy się grupa ormiańska na ten Marsz
– od ok. 10.45 zbiera się wokół sztandaru
ormiańskiego na Rondzie R. Dmowskiego;
jestem na zwolnieniu lekarskim).

Informacje o następnych Mszach Św. na stronie Ordynariatu:
https://ordynariat.ormianie.pl/
*  *  *
Z serdeczną pamięcią
ks. Józef Naumowicz

Wirtualny Świat Polskich Ormian