Bardzo serdeczne życzenia WIELKANOCNE
dla wszystkich Ormian w Polsce, ich przyjaciół i sympatyków:
Bożego błogosławieństwa na Święta Zmartwychwstania
i na każdy dzień, umocnienia nadziei i miłości, pokoju serca,
wiary w moc Chrystusa Zbawiciela,
dalszego umiłowania bogatych, pięknych i cennych
armeńskich tradycji oraz serdecznych wzajemnych więzi
wraz z podziękowaniem za bardzo miłe współdziałanie,
ogromne wsparcie i sympatię.
* * *
Najbliższa liturgia ormiańska odbędzie się
w niedzielę 7 kwietnia, godz. 14.00
w kościele Matki Bożej Anielskiej w Laskach pod Warszawą, ul. Brzozowa 75.
Będzie okazja do modlitwy wraz z s. Miriam, franciszkanką,
ciocią śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego,
a także do zapoznania się z tym historycznym i niezwykłym
pod wieloma względami ośrodkiem, położnym w pięknym leśnym
zakątku na skraju Puszczy Kampinoskiej.
Zbiórka na spotkanie z s. Miriam o g. 13.15 na parkingu
Klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
ul. Brzozowa 75, Laski.
* * *
Następnie dwie niedziele będą okazją
do wspomnienia Dnia Pamięci o Ludobójstwie Ormian
oraz bardzo serdecznej modlitwy za Armenię i jej przyszłość
– w kościołach i przy chaczkarach –
także za pośrednictwem męczenników
ormiańskich „za wiarę i za ojczyznę”
13-14 kwietnia – msze ormiańskie w ośrodkach
ormiańskokatolickiej parafii południowej
21 kwietnia w Warszawie
(także 24 kwietnia przy chaczkarze).
* * *
Wraz z serdeczną modlitwa i pamięcią
ks. Józef Naumowicz

Wirtualny Świat Polskich Ormian