25 października 2021
odeszła do Pana
ś.p. dr Regina Chłopicka
– córka Heleny z Krzeczunowiczów

emerytowana Profesor Akademii Muzycznej
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w latach 1999-2004, wybitny teoretyk muzyki, nauczyciel akademicki i wykładowca, autorka ważnych prac z zakresu muzyki współczesnej. Człowiek wielkiej dobroci, szlachetności i uczciwości. Osoba o wielkiej wiedzy, ciesząca się niekwestionowanym autorytetem muzycznym i pedagogicznym, wychowawca i przyjaciel wielu pokoleń muzyków. Za swoją działalność wielokrotnie nagradzana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wykładała gościnnie na uczelniach polskich i zagranicznych, m.in. w Paryżu – École normale supérieure i Centre national de la recherche scientifique (1998), w Tours – Universite F. Rabelais (1996 i 1998), w Eugene – International Bach Academy (1998). Członek stowarzyszeń takich jak Związek Kompozytorów Polskich, Societe Francaise d’Analyse Musicale (1990), Societe Internationale d’Histoire Comparee du Theatre, de l’Opere et du Ballet (1991).

Cześć Jej Pamięci!

Wirtualny Świat Polskich Ormian