9 czerwca 2022 roku nad ranem w wieku 91 lat zmarła Ewa Bąkowska – Honorowa Obywatelka Gminy Opoczno, z pochodzenia Ormianka.

Ewa Bąkowska urodziła się w 1931 roku w rodzinnym majątku Jaxa-Bąkowskich herbu Gryf, w Kraśnicy. Pochodziła z ormiańskiej rodziny Wartanowiczów. Należała do Rodziny Katyńskiej i przez wiele lat działała w środowisku kombatanckim AK. W październiku 2016 roku Rada Miejska w Opocznie podjęła uchwałę o nadaniu pani Ewie Bąkowskiej Honorowego Obywatelstwa Gminy Opoczno.
Uroczystości pogrzebowe śp. Ewy Bąkowskiej odbędą się w Gdańsku w dniu 17 czerwca: g. 10.30 – msza św. w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika, al. Legionów 13, w Gdańsku- Wrzeszczu; od g. 12.00 – pogrzeb na cmentarzu Srebrzysko.

Wirtualny Świat Polskich Ormian