Z głębokim żalem przekazujemy wiadomość, że 24 kwietnia
w wieku 91 lat, odszedł do Pana polski Ormianin, śp. Piotr Zachariasiewicz.

Ostatnie pożegnanie 08 maja 2023 r. o godzinie 13:30
w Sali B
na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie
ul. Wóycickiego, brama główna.

Wirtualny Świat Polskich Ormian