Rowicki_MiroslawZ ogromnym żalem przyjęliśmy tę wiadomość

9 lipca bieżącego roku, odszedł do Pana

Mirosław Rowicki,

redaktor naczelny i założyciel Kuriera Galicyjskiego

Odszedł człowiek niezwykle oddany swojemu dziełu, jakim było stworzenie i od 13 lat prowadzenie Kuriera Galicyjskiego, przez najbliższych, postrzegany jako osoba niezwykle serdeczna, przyjazna, wielki miłośnik historii Kresów, orędownik polsko-ukraińskiego dialogu i pojednania.
Życzliwie i z ogromną uwagą odnosił się do wszelkich tematów dotyczących spuścizny i historii polskich Ormian.
Składając kondolencje Rodzinie i Współpracownikom żegnamy wyjątkowego człowieka.

Cześć Jego pamięci!
Zespół Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Więcej informacji o działalności i niezwykłej postaci jaką był Mirosław Rowicki: Kurier Galicyjski

Wirtualny Świat Polskich Ormian