Rzecz o abp. Izaaku Mikołaju Isakowiczu

Przypadająca w czerwcu 200. rocznica urodzin to okazja do przypomnienia postaci lwowskiego arcybiskupa obrządku ormiańskiego, nazywanego powszechnie „Złotoustym” – kaznodziei i pisarza, społecznika, filantropa, gorącego patrioty, honorowego obywatela dziewięciu miast. Opowieść o Izaaku Mikołaju Isakowiczu ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.
Na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dnia 19 czerwca – o godzinie 12:00 i 18:00.

Współorganizatorzy: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej,
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski.

Wirtualny Świat Polskich Ormian