“Ormianie polscy, Ormianie kieleccy”, to 15-minutowy film opublikowany na YouTubie a opracowany przez dr. Pawła Grzesika z Muzeum Narodowego w Kielcach, które w dobie pandemii przeniosło swoje działania do internetu. Autor filmu przybliża historię Armenii, opowiada o historii Ormian w Polsce, zabytkach kultury w zbiorach kieleckiego Muzeum oraz przywołuje postaci Ormian związanych z Kielcami.

Wirtualny Świat Polskich Ormian