Prof. Krzysztof Stopka: Ormianie przybyli do Lwowa z Krymu za panowania Kazimierza Wielkiego“, to tytuł audycji w radiu Wnet.FM w której udział wzięli prof. Krzysztof Stopka i Bogdan Kasprowicz. Rozmowę z Bogdanem Kasprowiczem o ormiańskim pochodzeniu i związkach ze Lwowem, prowadzi red. Krzysztof Skowroński. Prof. Krzysztof Stopka mówi o Ormianach, którzy pojawili się w I Rzeczpospolitej w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, m.in. o nadanych im prawach. “Po przyłączeniu Rusi Halickiej do Królestwa Polskiego Kazimierz III nadał Lwowowi prawo magdeburskie. W przywileju lokacyjnym z 1356 r. Ormianie mieli zagwarantowaną możliwość sądzenia się swym własnym prawem.”
Zapraszamy do odsłuchania ciekawego wywiadu… https://wnet.fm/2021/02/10/prof-krzysztof-stopka-ormianie-przybyli-do-lwowa-z-krymu-za-panowania-kazimierza-wielkiego/

Wirtualny Świat Polskich Ormian