3 kwietnia 2023 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury
odbyło się otwarcie wystawy i spotkanie z cyklu
“Piękna nasza Polska cała”.

Cykl poświęcony jest prezentacji tradycji i zwyczajów różnych obszarów etnograficznych i mniejszości narodowych naszego kraju. Tegoroczna odsłona cyklu poświęcona została Ormianom. Miałam okazję i ogromną przyjemność gościć w tym bardzo interesującym miejscu i na świetnie przygotowanym spotkaniu. Dr Marcin Majewski, historyk współpracujący z Ośrodkiem Badań nad Kulturą Ormian Polskich w Krakowie, w swojej prelekcji przybliżył licznie zgromadzonej publiczności historię Armenii, jej historyczne losy oraz drogę, jaką odbyli Ormianie docierając na Ziemie Polskie.
Wydarzenie przygotowane na najwyższym poziomie – z użyczonych przez Fundację plików, wykonano liczne wielkoformatowe fotografie, w bardzo ciekawy sposób zaprezentowane stroje ormiańskie i plansze informacyjne.
W specjalnej gablocie, na czas otwarcia wystawy, pokazano dwa starodruki ormiańskie i faksymile najważniejszych dokumentów – przywilejów, jakie królowie polscy – Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło przyznali Ormianom w Polsce.
Prelekcje dr. M. Majewskiego o historii Ormian i Marii Ohanowicz-Tarasiuk o Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, były przyczynkiem do długich i ciekawych rozmów z uczestnikami spotkania.
Tą drogą pragnę podziękować p. Ewie Krupie – dyr. Centrum oraz pracownikom za wspaniałą organizację wydarzenia oraz pomysł cyklu “Piękna nasza Polska cała”. Wystawa będzie dostępna przez najbliższy miesiąc.

Więcej: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kpck.bydgoszcz&set=a.606587278180437&locale=pl_PL

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian