Jak informuje nas dr Andrzej Gliński, prezes Instytutu Piramowicza: Gra skupia się na fikcyjnych postaciach z ormiańskiej rodziny synów Bogdana w latach 1648-1699. Jest oparta na faktach historycznych. Działania graczy mają zwiększyć prestiż rodziny, a dokonać można tego, wpływając w sposób pozytywny na dzieje Polski. Gra zaczyna się wraz Powstaniem Chmielnickiego, a kończy Bitwą Wiedeńską. Skupia się na przedstawicielach rodziny, czterech braciach, których ojciec, będący jednym z najskuteczniejszych kupców lwowskich, zostaje zabity przez Tatarów podczas powrotu z wyprawy kupieckiej. Pozostawia po sobie spory majątek, ale najważniejszą część spadku – relikwię Świętego Grzegorza, pozostawi temu z czwórki, który w ciągu 20 lat najbardziej podniesie prestiż rodziny, a przez to wpłynie pozytywnie na bieg dziejów naszego kraju. Gracze wcielą się w każdego z braci, próbując zwiększyć wpływy rodziny i zdobywając Punkty Prestiżu, starając się jednocześnie przetrwać i pomóc krajowi w tych ciężkich dla Rzeczypospolitej czasach, jak i pokonać pozostałych konkurentów w drodze do zdobycia ich największego rodzinnego skarbu.
Projekt dofinansowano z środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gratulujemy świetnego przedsięwzięcia. Redakcja

Wirtualny Świat Polskich Ormian