II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE, zaprasza na koncerty w dniach 15-23 listopada 2019 r.
EUFONIE to festiwal muzyczny odwołujący się do tradycji większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia, rozciągająca się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie, poszerzana niekiedy o Skandynawię. Obszar ten to fascynujący tygiel ścierających się wpływów Wschodu i Zachodu, kipiący energią kulturową. Cechą wyróżniającą Festiwal jest różnorodność gatunkowa, oprócz muzyki klasycznej oferuje muzykę etniczną i dawną oraz spektakle teatralne.W niedzielę 17 listopada 2019 r. o 19:30 w Filharmonii Narodowej – Warszawa, ul. Jasna 5, z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia, wystąpi Ormianin, wiolonczelista Narek Hakhnazaryan. Podczas koncertu prezentują część dorobku muzycznego kompozytorów z Ukrainy, Polski, Łotwy i Węgier. Usłyszymy kompozycje m.in. Valentina Silvestrova, Giya Kancheliego, Andrzeja Panufnika, Pēterisa Vasksa oraz Béli Bartóka.
Bliższe informacje:  Festiwal-EUFONIE

Wirtualny Świat Polskich Ormian