Polska Akademia Umiejętności po wielu latach starań, za zgodą władz państwowych, powołała do życia Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. 21 września br. w Krakowie, miała miejsce niezwykle doniosła uroczystość, zwłaszcza dla środowiska polskich Ormian, odbyła się inauguracja działalności tej naukowej instytucji.

Na spotkanie inauguracyjne zaproszeni zostali goście z zagranicy i Polski, naukowcy zainteresowani tematyką. Spotkanie odbyło się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Powitalne wystąpienia należały do gospodarza miejsca, dyrektora prof. dr hab. Krzysztofa Stopki i prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Jana Ostrowskiego. Dr hab. Andrzej A. Zięba wygłosił wykład pt. “Kultura Ormian Polskich jako przedmiot badań”. Przedstawił także pracowników i program Ośrodka. W dyskusji głos zabierali naukowcy, przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski i zagranicy. Powołana została Rada Naukowa, a Prezes Polskiej Akademii Umiejętności wręczył powołanym nominacje. Po przerwie zebrani mieli możliwość wysłuchania niezwykle ciekawego wykładu gościa z Kongregacji Mechitarystów z Wenecji, ojca Wardapeta Wahana Ohaniana – temat to: “Ojciec Ghewond Aliszan – poeta i historyk promiennej Armenii”. Sylwetka wybitnego, wszechstronnego naukowca, poety, który całe życie poświęcił głównie badaniom armenologicznym.
W dalszej części spotkania, przeszliśmy do sali Senatu aby wysłuchać historyków, Jakuba Osieckiego i Joanny Sławińskiej, którzy przedstawili historię i opis eksponowanego tam, XIX-wiecznego velum ormiańskiego z Muszu, które po wielu peregrynacjach znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Końcowym elementem tego inauguracyjnego spotkania, była wspólna pamiątkowa fotografia na dziedzińcu Collegium Maius.
Jest to krótka relacja “na gorąco”, obszerniejsze informacje wkrótce na stronach najbliższego wydania Awedisu.
red.

Wirtualny Świat Polskich Ormian