Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Moja Armenia, moi Ormianie”. Szukam_RajuW poniedziałek 28. września, 2020 roku, o godzinie 17:00, gościem Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce (Polska Akademia Umiejętności, Kraków, ul. Sławkowska 17, parter, Sala im. Karoliny Lanckorońskiej) będzie Romuald Karaś, autor reportażu o sowieckiej Armenii pt. Szukam raju (1975, wyd. 2, zmienione, 1979). Romuald Karaś jest reportażystą i publicystą związanym początkowo z Puławami i Lublinem. Debiutował ponad 70 lat temu na łamach lokalnych gazet, m. in. w „Sztandarze Ludu” i „Życiu Lubelskim”. Jego teksty ukazywały się też w „Życiu Literackim”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Walce Młodych”. Z czasem stał się autorem słuchowisk, audycji radiowych, programów telewizyjnych, książek.
Więcej informacji na stronie Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańska w Polsce armenopolonia.pl
Spotkanie z Romualdem Karasiem będzie transmitowane on-line za pośrednictwem Facebooka na profilu: facebook_armenopolonia.pl

Wirtualny Świat Polskich Ormian