Skarby w archiwach zaklęte – Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym
Część I: Dawna Polska (do 1795 roku) w opracowaniu Jacka Krochmala.
Pozycja wydana w 2021 przez Archiwum Główne Akt Dawnych.
10 czerwca w siedzibie AGAD miała miejsce uroczystość promocji książki. Prezentacji dokonał recenzent prof. dr hab. Andrzej Rachuba, drugim recenzentem był dr hab. Tadeusz M.Trajdos, prof. IH PAN. Książka bogato ilustrowana, zaopatrzona opisami dokumentów i tłem historycznym. Czytelnik otrzymuje chronologiczny spis archiwaliów od najstarszego z 1153 roku, wykaz map oraz spis 172 ilustracji. Zamieszczono również bibliografię oraz indeks. Całość wydana w języku polskim i angielskim.

Prezentację książki wzbogacono koncertem muzyki dawnej w wykonaniu harfistki Anny Sikorzak-Olek.

* * *

Wielce szanowni wydrwigrosze oraz inne utwory – Hagop Baronian
Zbiór utworów Baroniana, utalentowanego ormiańskiego prozaika, twórcy dramatów, utworów satyrycznych, publicysty i autora tekstów humorystycznych wydało Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Autorem tłumaczenia z języka rosyjskiego jest Stanisław Ulaszek, redakcję armenistyczną zapewnił prof. Andrzej Pisowicz.

Hagop Baronian urodził się, pracował, tworzył w XIX wieku, na terenie Imperium Osmańskiego. Do najpopularniejszych utworów dramatycznych należy jego Papcio Bagdasar a satyrycznych, tytułowy Wielce szanowni wydrwigrosze zawarte w wydanym zbiorze. W swej twórczości ujawniał, obłudę, tchórzostwo, chciwość, egoizm i skąpstwo. Jego krótkie, bo 48 życie, przedwcześnie zakończyła nieuleczalna wówczas gruźlica.

mot.

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian