NIEZAPOMINAJKA

Szanowni Państwo,

24 kwietnia to symboliczna data dla mniejszości Ormian. Tego dnia obchodzimy rocznicę ludobójstwa popełnionego na ludności ormiańskiej podczas I Wojny Światowej. W 105. rocznicę Genocydu Ormian Pracownicy Departamentu zapewniają o swej pamięci. Jej międzynarodowym znakiem – od 2015 r.- jest niezapominajka (ang. forget-me-not). Kwiat- symbol, łączący w sobie potrzebę pamięci z kolorem oznaczającym smutek.
Wzajemne relacje między obydwoma narodami mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Należy podkreślić znaczącą rolę, jaką odegrali Ormianie w historii Polski (…) wielu z nich oddało życie za jej niepodległość (…)” Uchwała Sejmu RP z 24 listopada 2017 r.
Z poważaniem,
Andrzej Sosnowski
Z-ca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Wirtualny Świat Polskich Ormian