„Panienka Zofia założyła bibliotekę i wspierała kulturę”

Grób rodziny Augustynowiczów-Juraszów, dawnych właścicieli majątku Kołaczkowo, został odnowiony przez sołectwo.
27 marca odbyła się mała uroczystość poświęcona dawnym dziedzicom Kołaczkowa. Najpierw ks. Mirosław Stawicki odprawił nabożeństwo ku czci Zofii Augustynowicz, w 85. rocznicę jej śmierci (zmarła 28 marca 1938 roku), a następnie poświęcił odrestaurowaną mogiłę Augustynowiczów. Atencja dla „panienki” – jak nazywali Zofię Augustynowicz przedwojenni kołaczkowianie – nie jest przypadkowa.

– W Kołaczkowie prowadziła gospodarstwo i ogród. Była gorącą patriotką i osobą niezmiernie lubianą w Kołaczkowie, bo nie zapomniała o potrzebach ludności wiejskiej – mówiła podczas uroczystości Małgorzata Wojciuch, sołtys Kołaczkowa.

– Założyła bibliotekę i popierała wszystkie działania kulturalno-oświatowe kołaczkowskiej młodzieży. W Kołaczkowie nazywano ją „panienką” (zmarła w wieku 39 lat – przyp. red.). Zwracano się do niej o radę i pomoc w potrzebie, a ona z mieszkańcami chętnie i szczerze dzieliła radość i smutek – opowiadała sołtyska.

Zofia Augustynowicz była siostrą Stanisławy Augustynowicz-Jurasz. To z kolei żona prof. Antoniego Tomasza Jurasza, znanego poznańskiego chirurga, który w 1926 roku kupił majątek Kołaczkowo od Aurelii Reymont, wdowy po nobliście. Stanisława Juraszowa do Kołaczkowa ściągnęła swoją siostrę, właśnie Zofię, która była tutaj stała rezydentką i opiekowała się rodzicami – Anną z Czemeryńskich i Aleksandrem Augustynowiczami. Aleksander Augustynowicz był znanym malarzem, uczniem Jana Matejki. W drugiej połowie lat 30. większość jego obrazów powstała w Kołaczkowie, m.in. Droga do Kołaczkowa.

Wszyscy Augustynowicze są pochowani w Kołaczkowie, w grobowcu znajdującym się formalnie w parku, ale tuż obok kościoła. Natomiast Antoni Tomasz Jurasz spoczął obok ojca Antoniego na cmentarzu na poznańskiej Cytadeli. Więcej na ten temat można przeczytać w książce Historia Kołaczkowa, dostępnej w Gminnym Ośrodku Kultury.

Pełna informacja na stronie: „Panienka Zofia założyła bibliotekę i wspierała kulturę” [FOTO] – wrzesnia.info.pl

Wirtualny Świat Polskich Ormian