DAR DO ARCHIWUM FUNDACJI
Otrzymaliśmy dwujęzyczną (niemiecko-ormiańską) bogato ilustrowaną książkę autorstwa Armenuhi Drost-Abgarjan i Meliné Pehlivanian pt. Schriftkunst und Bilderzauber. Eine deutsch-armenische Festgabe zum 500. Jubiläum des armenischen Buchdrucks / Գրչարվեստ եւ պատկերների հմայք. Հայ-գերմանական հոբելյանական հրատարակություն՝ նվիրված հայ տպագրության 500-ամյակին. Jest to publikacja wydana niezwykle starannie, piękna pod względem graficznym. Przedstawia ormiańskie iluminowane księgi rękopiśmienne, które były niedoścignionym wzorem dla mistrzów sztuki drukarskiej. W części dalszej pokazane są przykłady pierwszych ormiańskich starodruków.
Erywań 2012, 208 s.; 21×26 cm. ISBN 9789993065883. Dar Armenuhi Drost-Abgarjan

Wirtualny Świat Polskich Ormian