Dzięki wspólnym wysiłkom
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
resortu Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
z krakowskiego lotniska Balice,
15 kwietnia odleciał samolot

z pomocą humanitarną dla Armenii.

Wiadomość tę przekazał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński – Krajowy Koordynator ds. współpracy rozwojowej.
– Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym – dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach. Odpowiadając na apel humanitarny rządu Armenii, przekazujemy ludności cywilnej dotkniętej konfliktem zbrojnym najpilniejszą pomoc: pościel, koce, ręczniki, elektroniczne termometry, płyn dezynfekujący, a także ciśnieniomierze…

Polska systematycznie dostarcza pomoc ludności przebywającej w krajach ogarniętych kryzysami humanitarnymi, ostatnio wsparła Białoruś i Ukrainę, Mołdawię, Kazachstan i Uzbekistan. Taką pomoc otrzymały również Kirgistan, Tadżykistan czy Etiopia, Sudan w związku z powodzią, jak też Liban, po wybuchu w porcie w Bejrucie w sierpniu 2020 r.

Wirtualny Świat Polskich Ormian