W związku z sytuacją na Ukrainie i możliwą potrzebą niesienia pomocy dla mniejszości ormiańskiej funkcjonującej na terenie państwa ukraińskiego – informujemy, iż przy przedstawicielu Ormian w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowej i Etnicznej powstaje Centrum koordynacyjne pomocy.
W każdym przypadku zaistnienia potrzeb dla uchodźców i ich rodzin, należy się kontaktować przesyłając następujące informacje:

1 – listą osób i instytucji potrzebujące pomoc
2 – miejsce udzielenia pomocy (Ukraina, Polska)
3 – kategoria koniecznej pomocy:

• rzeczowa (medykamenty, żywność, odzież)
• finansowa (np. pieniądze na przejazd, na zakup opału)
• organizacyjna (np. pomoc w emigracji do Polski, innych państw europejskich)

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Astwacatur Ilovecy Gasparyan
tel: 602 131 933
e-mail: biurokasprowicz@interia.pl

Szczegóły: Ormianie – Ukraina – wojna 2022-1

Wirtualny Świat Polskich Ormian