Organizatorzy krakowskiej serii odczytowej „Porozmawiajmy o Armenii”
zapraszają na debatę on-line z okazji

30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między
Rzeczpospolitą Polską i Republiką Armenii.

W debacie wezmą udział byli ambasadorowie Rzeczpospolitej Polskiej w Erywaniu:
Wiktor Ross (2003-2004)
dr Tomasz Knothe (2004-2009)
Zdzisław A. Raczyński (2010-2014)
Marek Nowakowski (2014-2017)
a także:
Anna Maria Knothe i Jadwiga Nowakowska.

Debatę poprowadzą Andrzej A. Zięba i Jakub Osiecki.

Debata odbędzie się 25 lutego 2022 roku, początek o godzinie 14.00 na platformie ZOOM.
https://zoom.us/j/94688130100?pwd=d0hkYU5lTWFic1FYMDY5cnJENy9nQT09
Obserwatorzy debaty on-line będą mogli zadawać pytania uczestnikom w formie czatu.

Relacje między narodem ormiańskim i polskim kształtowały się przez wiele stuleci jednak na poziomie oficjalnym zawiązane zostały dopiero 26 lutego 1992 roku. Dokument podpisany przez ministrów spraw zagranicznych Republiki Armenii (Raffiego Howannisiana) i Rzeczypospolitej Polskiej (Krzysztofa Skubiszewskiego) dał impuls do zacieśnienia relacji kulturalnych i politycznych. Debata byłych ambasadorów ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytania: jak z perspektywy minionych dziesięcioleci oceniane są polsko-ormiańskie stosunki, czy możemy mówić o stabilnym partnerstwie, przyjaźni czy o chłodnym pragmatyzmie politycznym, jaki wpływ na te stosunki miała i ma geopolityka oraz aktualna sytuacja międzynarodowa, jak relacje międzypaństwowe przekładały się na poznawanie się i wzajemne postrzeganie obu społeczeństw (polskiego i ormiańskiego), na współpracę kulturalną i ekonomiczną, stosunki międzyludzkie?

Wirtualny Świat Polskich Ormian