Kolekcja Muzeum na Zamku Królewskim w Warszawie wzbogaciła się o dwa unikatowe eksponaty. Jednym z nabytków jest wykonany przez wybitnego portrecistę Józefa Grassiego, portret Tadeusza Kościuszki z 1793 roku.

Drugim, szabla z ormiańskimi ornamentami z prywatnej kolekcji rodziny Michalskich, wykuta najprawdopodobniej w końcu XVI wieku na terenach Turcji lub Persji, zdobiona jest efektownym ornamentem ze złota i kamieni półszlachetnych, powstałym zapewne już w XVII stuleciu w warsztatach Ormian lwowskich. Płaz zewnętrzny (rewers) zabytku, dekorowany jest drobnymi złoceniami o charakterystyce roślinnej. W dolnej części zastawy widnieje wybita złotem Matka Boska z Dzieciątkiem. Przedstawienie to znajduje się pomiędzy dwoma gromnicami, bitymi srebrem bezpośrednio na głowni.

Więcej ciekawych informacji na portalu PolskieRadioPL

 

 

Foto: Zamek Królewski/mat.prasowe

Wirtualny Świat Polskich Ormian